POSJETITE NAS NA FACEBOOKU

Alim d.o.o. postao dio Igepa group

Alim d.o.o. postao dio Igepa group
Na grafičkom tržištu regije dolazi do novog preslagivanja. Naime, tvrtka Alim d.o.o. iz Visokog, BiH od 1. 11. 2023. službeno je postala dio Igepa Grupe. Tvrtka Alim dugo godina je prisutna na grafičkom tržištu. Zastupnik je brojnih renomiranih svjetskih brendova kada se radi o strojevima, materijalima za tisak te repromaterijalu. Igepa Grupa jedan je od vodećih veletrgovaca u Europi. Opslužuje više od 50 hiljada kupaca u raznim proizvođačkim industrijama i trgovini. Raznoliku i bogatu ponudu Grupe čine proizvodi kao što su grafički papiri i kartoni, ambalažni materijali, mediji i tehnička oprema te usluge u industriji marketinga i promocije. Na više od 75 lokacija u 24 zemlje i s oko 3500 zaposlenih, Grupa sa svojim strateškim partnerima diljem Europe ostvaruje godišnji promet od približno 1,6 milijardi eura. Ovo je izuzetno uzbudljiv događaj za obje kompanije, i za zaposlenike i za klijente. „Naša najvažnija vrijednost su ljudi, a udruživanjem smo značajno povećali snagu resursa kojima osiguravamo kvalitetu naših usluga. Riječ je o udruživanju dvije izrazito kompatibilne tvrtke, koje dijele slične vrijednosti i prakse u svom poslovnom djelovanju“, navodi se u zajedničkom priopćenju tvrtke Igepa Alim. Iako će Alim od sada poslovati pod novim nazivom Igepa Alim d.o.o., svi partneri mogu računati na iste kontakte i poslovne relacije koje su imali i do sada, odnosno maksimalnu posvećenost klijentima i predanost kvaliteti rada.
POETA PISTA